10%
تخفیف

عربی جامع دوازهم مبتکران رشته انسانی

با تهیه این کتاب موارد زیر را به­ دست می ­آورید: درس­نامه: در این قسمت تمام موضوعات قواعدی به طور…

قیمت اصلی ۳۰۸/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۷/۲۰۰ تومان است.
کتاب عربی جامع دهم مبتکران رشته ریاضی و تجربی
10%
تخفیف

عربی جامع دهم مبتکران

با تهیه این کتاب موارد زیر را به­ دست می ­آورید: درس­نامه: در این قسمت تمام موضوعات قواعدی به طور…

قیمت اصلی ۳۶۰/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۲۴/۰۰۰ تومان است.
کتاب عربی جامع یازدهم مبتکران ویزه رشته ریاضی و تجربی
10%
تخفیف

عربی جامع یازدهم مبتکران

با تهیه این کتاب موارد زیر را به­ دست می ­آورید: درس­نامه: در این قسمت تمام موضوعات قواعدی به طور…

قیمت اصلی ۳۳۸/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۴/۲۰۰ تومان است.
کتاب عربی جامع دوازدهم مبتکران ویژه رشته ریاضی و تجربی
10%
تخفیف

عربی جامع دوازدهم مبتکران

با تهیه این کتاب موارد زیر را به­ دست می ­آورید: درس­نامه: در این قسمت تمام موضوعات قواعدی به طور…

قیمت اصلی ۲۷۵/۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۷/۵۰۰ تومان است.

تتیس پایه هفتم (نمونه سوال عربی)

نمونه سوالات تشریحی امتحانی عربی هفتم با جواب و به صورت درس به درس برای اولین بار در اولین مجموعه…

۳۴/۰۰۰ تومان

تتیس پایه هشتم (نمونه سوال عربی)

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس عربی یعنی آکادمی عربی…

۳۴/۰۰۰ تومان

تتیس پایه نهم (نمونه سوال عربی)

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس عربی یعنی آکادمی عربی…

۳۴/۰۰۰ تومان

تیتان پایه یازدهم انسانی، زنگ عربی

“عربی یازدهم انسانی” آخرین عربی دوره متوسط اول و به نوعی می‌توان گفت غول مرحله آخر درس عربی در دوره…

۷۳۹/۰۰۰ تومان