کتاب عربی جامع دوازدهم مبتکران ویژه رشته ریاضی و تجربی
10%
تخفیف

عربی جامع دوازدهم مبتکران

با تهیه این کتاب موارد زیر را به­ دست می ­آورید: درس­نامه: در این قسمت تمام موضوعات قواعدی به طور…

۲۴۷/۵۰۰ تومان

تتیس پایه هفتم (نمونه سوال عربی)

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس عربی یعنی آکادمی عربی…

۲۳/۰۰۰ تومان

تتیس پایه هشتم (نمونه سوال عربی)

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس عربی یعنی آکادمی عربی…

۲۳/۰۰۰ تومان

تتیس پایه نهم (نمونه سوال عربی)

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس عربی یعنی آکادمی عربی…

۲۳/۰۰۰ تومان

تیتان پایه یازدهم انسانی، زنگ عربی

“عربی یازدهم انسانی” آخرین عربی دوره متوسط اول و به نوعی می‌توان گفت غول مرحله آخر درس عربی در دوره…

۴۹۳/۰۰۰ تومان
عربی نهم مرشد
10%
تخفیف

کتاب عربی قرآن و پیام های آسمانی نهم مرشد

کتاب عربی قرآن و پیام های آسمانی نهم مرشد، شامل کتاب‌های عربی، آموزش قرآن و پیام‌های آسمان نهم است. در…

۲۸۰/۸۰۰ تومان
عربی هشتم مرشد
10%
تخفیف

کتاب عربی قرآن و پیام های آسمانی هشتم مرشد

کتاب عربی قرآن و پیام های آسمانی هشتم مرشد، شامل کتاب‌های درسی عربی، آموزش قرآن و پیام‌های آسمان هشتم است.…

۲۴۴/۸۰۰ تومان
عربی هفتم مرشد
10%
تخفیف

کتاب عربی قرآن و پیام های آسمانی هفتم مرشد

این کتاب شامل کتاب‌های درسی عربی، آموزش قرآن و پیام‌های آسمان هفتم است. در کتاب عربی، متن هر درس با…

۲۵۶/۵۰۰ تومان