تیتان پایه هشتم، زنگ عربی

عربی هشتم اولین جاییست که دانش آموزان با مفهوم پایه ای و بسیار مهمی به نام “فعل” در عربی آشنا…

۳۳۷/۰۰۰ تومان

تیتان پایه دوازدهم انسانی، زنگ عربی

عربی دوازدهم انسانی به نوعی حد وسط متوسطه دوم و پل ارتباطی عربی دهم و دوازدهم است متن‌ها و لغات طرز…

۴۳۸/۰۰۰ تومان

تیتان پایه دوازدهم ریاضی و تجربی، زنگ عربی

شاید به جرات می‌توان گفت برای دانش‌آموزان سال دوازدهم، در کنار دغدغه کنکور نگرانی دیگری به اسم “امتحان نهایی عربی…

۲۹۲/۵۰۰ تومان

تیتان پایه یازدهم ریاضی و تجربی، زنگ عربی

“عربی پایه یازدهم ریاضی و تجربی” آخرین عربی دوره متوسط اول و به نوعی می‌توان گفت “غول مرحله آخر” درس…

۳۶۸/۵۰۰ تومان

تیتان پایه دهم انسانی، زنگ عربی

اهمیت عربی دهم انسانی نیز مانند عربی دهم مشترک است. اصلاً اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم مهم‌ترین کتاب درسی عربی دوران…

۶۱۱/۰۰۰ تومان

تیتان پایه دهم ریاضی و تجربی، زنگ عربی

اصلاً اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم مهم‌ترین کتاب درسی عربی دوران تحصیل شما “عربی دهم ریاضی و تجربی” است.   از…

۴۹۷/۵۰۰ تومان

تیتان پایه نهم، زنگ عربی

“عربی نهم” آخرین عربی دوره متوسط اول و به نوعی می‌توان گفت “غول مرحله آخر” درس عربی در دوره متوسط…

۳۷۵/۰۰۰ تومان

تیتان پایه هفتم، زنگ عربی

برای دانش‌آموزی که تا سال ششم، هیچ تصویری از “درس عربی” نداشته، ورود به سال هفتم و آشنایی با درس…

۳۳۱/۵۰۰ تومان