ویدئو آموزش حرف جر و نون وقایه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟!   موضوع حروف جر و نون وقایه مربوط به درس ۷ عربی…

۳۰/۰۰۰ تومان

ویدئو آموزش جمله فعلیه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! مبحث جمله فعلیه مربوط به درس ۵ عربی دهم است. در این…

۴۵/۰۰۰ تومان

ویدئو آموزش معلوم و مجهول تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! موضوع معلوم و مجهول مربوط به عربی دهم است که این موضوع…

۴۵/۰۰۰ تومان

ویدئو آموزشی ثلاثی مجرد و مزید تراز پلاس

ویدئویی که مشاهده می‌کنید مربوط به موضوع ثلاثی مجرد و مزید است، که این موضوع در درسهای 3 و 4 عربی دهم تدریس شده است.

این مبحث جزء مهمترین مباحث فعل در عربی نظام جدید است، بطوریکه میتوان گفت تمام تست‌های تحلیل صرفی در کنکور سراسری به این موضوع وابسته است.

از طرفی این مبحث بخاطر گستردگی و اهمیت آن در موضوع ترجمه هم بسیار پرکاربرد است، زیرا شناخت تغییرات فعل در باب‌های مزید به شدت مورد علاقه‌ی طراحان سوال کنکور است.

اگر دانش‌آموز سالهای دهم و یازدهم هستید، برای اینکه این مبحث را بطور مفهومی و تشریحی هم یاد بگیرید، سعی کنید بعد از تماشای ویدئو در کتاب‌های درسی به دنبال فعل‌های ثلاثی مزید و تشخیص دادن باب و نحوه‌ی ترجمه آنها بگردید.

۶۰/۰۰۰ تومان