موضوع عدد و معدود جزء موضوعاتی است که در نظام جدید خیلی مورد تأکید قرار گرفته است. برای مطالعه نحوه خواندن عربی در کنکور نظام جدید بر روی آن کلیک کنید.  یکی از اصلی ترین مشکلات دانش آموزان رابطه عدد و معدود و نحوه مطابقت یا عدم مطابقت آنهاست .پس این بار با هم در آکادمی عربی استاد ترابی این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم، با ما همراه باشید و تست به تست عربی را یاد بگیرید. در ادامه شما می‌توانید ویدئو مربوط به تست موضوع عدد و معدود در کنکور را مشاهده نمائید.

برای یاد گیری بهتر این موضوع به تست کنکوری عالی زیر توجه کنید:

مثال:

عیّن الصحیح عن  العدد:

1)دعانا أحد الزّملاء لحفل تکریم اثناعَشَر عالماً!

2)کانت یدان اثنان فی جسم الموجود العجیب!

3)طرح المعلّمون خمسة أسئلة لیجیب عنها التلامیذ!

4)کان ثلاثةٌ أطفال تتجوّل فی الشوارع!

در این تست از ما خواسته شده (کدام در مورد عدد صحیح است) در این موارد یا منظور رابطه عدد و معدود است و یا بررسی اینکه عدد اصلی یا ترتیبی برای جمله مناسب است.(برای اینکه بفهمید عدد ترتیبی برای جمله مناسب است یا اصلی حتما به ترجمه جمله توجه کنید .)

در گزینه 1 کلمه إثنا عشر عدد است (أحد با اینکه معنی یکی می دهد ولی عدد نیست )

ابتدا به ترجمه جمله توجه کنیم تا ببینیم عدد اصلی مناسب است یا ترتیبی ( یکی از همشاگردی ها برای جشن گرامیداشت 12 دانشمند ما را دعوت کرد .)با توجه به ترجمه عدد اصلی صحیح است ، ایننک به بررسی رابطه عدد و معدود می پپردازیم ، در اعداد 11 تا 99 ، ابتدا عدد و سپس معدود می آید و معدود همواره مفرد و منصوب است که این موارد همگی رعایت شده است و فقط یک مشکل دارد که مربوط به شکل استتفاده از عدد 12 می باشد، و با توجه به اینکه عدد 12 در اینجا نقش مضاف الیه دارد باید به صورت اثنی عشر بیاید.

نکته: «اثناعَشَر» زمانی استفاده می شود که عدد دوازده یک نقش مبتدا دارد یا نقش فاعل داشته باشد و یا به طور کلی حالت مرفوعی باشد، اگر عدد دوازده نقش منصوبی یا مجروری  مثل:مفعول مجرور‌به‌ حرف‌جر- مضاف‌الیه داشته باشد (باید از شکل دیگر آن استفاده شود یعنی «اثنی عَشَر» ) (تفاوت در «ا» و «ی» است)

در گزینه 2 عدد اصلی 2 آمده و می دانیم اعداد اصلی 1 و 2 از همه نظر با معدودشان مطابقت می کنند و چون ید مونث است ، باید عدد هم به صورت مونث باشد یعنی اثنتان صحیح است.

نکته:یدان ـــــ (ید جز اعضای زوج بد است، اعضای زوج و دوتایی بدن مؤنث هستند)

در گزینه 3 ابتدا باید با توجه به ترجمه مطمئن شویم که عدد اصلی صحیح است (معلم ها 5 سوال طرح کردن تا دانش آموزان به آنها جواب بدهند) که می بینیم با توجه به ترجمه مشکلی در کاربرد عدد اصلی وجود  ندارد اما در مرحله بعدی با توجه به اینکه معدود برای اعداد 3 تا 10 به صورت جمع و مجرور و مخالف جنس عدد است باید به مفرد اسئلة توجه کنیم (سوال) که مفرد این کلمه مذکر است و عدد به صورت مونث آمده است و در نتیجه این گزینه کاملا صحیح و جواب تست می باشد.

نکته: در اعداد سه تا ده جنس عدد و معدود باید برعکس هم باشد. امّا «اسئلة        جمع مکسرکلمه سؤال است و جنس(مذکر)» ‌

در گزینه 4 تنوین گرفتن عدد کاملا غلط است.

نکته:یادتان باشد که اعداد فقط زمانی تنوین می‌گیرند و می‌توانند بگیرند که تنها بیایند، پس هر عددی که با معدود بیاید و دارای تنوین باشد اشتباه است.

برای درک بیشتر توضیحات حتماً ویدئو زیرا مشاهده نمائید.