کتاب عربی متوسطه اول

کتاب عربی هفتم
کتاب عربی هشتم
کتاب عربی نهم

کتاب عربی متوسطه دوم

کتاب عربی پایه دهم

کتاب عربی دهم ریاضی
کتاب عربی دهم انسانی
کتاب عربی دهم تجربی

کتاب عربی پایه یازدهم

کتاب عربی یازدهم ریاضی
کتاب عربی یازدهم انسانی
کتاب عربی یازدهم تجربی

کتاب پایه دوازدهم

کتاب عربی دوازدهم ریاضی
کتاب عربی دوازدهم انسانی
کتاب عربی دوازدهم تجربی

پی دی اف کتاب درسی عربی پایه های هفتم تا دوازدهم و سایر دروس هرساله توسط اداره آموزش و پرورش علاوه بر نسخه چاپی در دسترس دانش آموزان قرار میگیرد.

در این قسمت برای شما دانش آموزان عزیز pdf کتاب های درسی عربی متوسطه اول و pdf کتاب های درسی عربی متوسطه دوم قرار داده ایم تا بتوانید به راحتی کتاب درسی عربی خود را دانلود و مطالعه کنید.

پی دی اف کتاب درسی عربی شامل تمام مباحث موجود در کتاب درسی عربی است شامل: مکالمه، لغت، آموزش قواعد عربی، تمارین، الاربعینیات و … .

در کنار مطالعه کتاب های درسی عربی، برای تسلط بشتر به مباحث عربی میتوانید از نمونه سوال های عربی با پاسخنامه هم استفاده کنید.

برای آشنایی با کتاب عربی پایه هفتم، کتاب عربی پایه هشتم، کتاب عربی پایه نهم روی آن‌ها کلیک کنید.