• طراح آزمون های آزمایشی گاج
 • طراح آزمون های آزمایشی قلم چی
 • طراح آزمون های آزمایشی مراکز تیزهوشان واله
 • اصفهان(آموزشگاه رئیسی گزینه 2)
 • کرمان(هستی،مطهری)
 • گرگان(ابوریحان)
 • دزفول(آریان مهر)
 • بندرعباس(مروارید دانش)
 • اهواز(ارمغان دانش)
 • اندیشه و خرد
 • نمونه دولتی های فراست و امام باقر
 • فرهنگ های اختصاصی علوم انسانی
 • بهار علم آموزان
 • هدف
 • رجایی
 • آوای فرهنگ
 • ثامن
 • فیض کاشانی
 • مهاجرایروانی
 • نظر
 • قدس
 • رضوان
 • مهرنامی
 • علوم نو
 • نرجس
 • تلاش
 • دانشفر
 • ندای کوثر
 • ندای سیدالشهدا
 • فرهیختگان
 • علامه طباطبایی
 • دانش شفیع
 • موسسه پرواز کنکوری ها
 • مجموعه کلاس نت

 

 • اندیشه وخرد
 • خبرگان
 • پرستو
 • ملاصدرا
 • بعثت

 

 • کتاب عربی جامع نظام جدید مبتکران
 • کتاب پنج استاد – اندیشه فائق
 • کتاب جامع بانک تست – صفرکلوین
 • کتاب تستهای چالشی – تست قرمز
 • کتاب زرد جمع بندی نظام قدیم – قلم چی
 • کتاب دوسالانه – قلم چی
 • کتاب عربی جامع انسانی نظام جدید-مبتکران
 • عربی جمع بندی و چکیده – انتشارات فکور
 • عربی جامع – الگوی تیپ بندی – انتشارات فکور