زنگ عربی دهم انسانی
60%
تخفیف

زنگ عربی دهم انسانی – آموزش عربی دهم انسانی

اهمیت عربی دهم انسانی نیز مانند عربی دهم مشترک است. اصلاً اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم مهم‌ترین کتاب درسی عربی دوران…

900,000 تومان 360,000 تومان
زنگ عربی دهم مشترک
60%
تخفیف

زنگ عربی دهم مشترک – آموزش عربی دهم مشترک

اصلاً اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم مهم‌ترین کتاب درسی عربی دوران تحصیل شما “عربی دهم مشترک” است از طرفی شروع متوسطه…

900,000 تومان 360,000 تومان
زنگ عربی دوازدهم انسانی
60%
تخفیف

زنگ عربی دوازدهم انسانی – آموزش عربی دوازدهم انسانی

 عربی دوازدهم انسانی به نوعی حد وسط متوسطه دوم و پل ارتباطی عربی دهم و دوازدهم است متن‌ها و لغات طرز…

900,000 تومان 360,000 تومان
زنگ عربی دوازدهم مشترک
60%
تخفیف

زنگ عربی دوازدهم مشترک – آموزش عربی دوازدهم مشترک

شاید به جرات می‌توان گفت برای دانش‌آموزان سال دوازدهم، در کنار دغدغه کنکور نگرانی دیگری به اسم “امتحان نهایی عربی…

900,000 تومان 360,000 تومان
زنگ عربی نهم
68%
تخفیف

زنگ عربی نهم – آموزش عربی نهم

“عربی نهم” آخرین عربی دوره متوسط اول و به نوعی می‌توان گفت “غول مرحله آخر” درس عربی در دوره متوسط…

800,000 تومان 260,000 تومان
زنگ عربی هشتم
68%
تخفیف

زنگ عربی هشتم – آموزش عربی هشتم

عربی هشتم اولین جاییست که دانش آموزان با مفهوم پایه ای و بسیار مهمی به نام “فعل” در عربی آشنا…

800,000 تومان 260,000 تومان
زنگ عربی هفتم
68%
تخفیف

زنگ عربی هفتم – آموزش عربی هفتم

برای دانش‌آموزی که تا سال ششم، هیچ تصویری از “درس عربی” نداشته، ورود به سال هفتم و آشنایی با درس…

800,000 تومان 260,000 تومان
زنگ عربی یازدهم انسانی
60%
تخفیف

زنگ عربی یازدهم انسانی – آموزش عربی یازدهم انسانی

 عربی یازدهم انسانی به نوعی حد وسط متوسطه دوم و پل ارتباطی عربی دهم و دوازدهم است متن‌ها و لغات طرز…

900,000 تومان 360,000 تومان