کمبو مباحث جمله اسمیه و فعلیه تراز پلاس

منظور از بسته‌ی ” کمبـو ” چیه؟! مباحث جمله اسمیه و جمله فعلیه، دو تا از مبحث‌های پایه‌ای و بسیار مهم…

199,000 تومان

کمبو مباحث حال و مشتق تراز پلاس

منظور از بسته‌ی ” کمبـو ” چیه؟! مبحث جامد و مشتق (اسم فاعل، مفعول و صیغه مبالغه) پیش نیاز مبحث…

159,000 تومان

کمبو مباحث مهم فعل تراز پلاس

منظور از بسته‌ی ” کمبـو ” چیه؟! هماطور که میدانید مباحث عربی خیلی بهم پیوسته اند و پیش نیاز یکدیگر…

399,000 تومان

ویدئو آموزش جامد و مشتق_1 تراز پلاس (اسم فاعل، اسم مفعول و صیغه مبالغه)

متن سربرگ خود را وارد کنید موضوع اسم فاعل، اسم مفعول و صیغه مبالغه مربوط به درس ۸ عربی دهم…

99,000 تومان

ویدئو آموزش جمله اسمیه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! موضوع جمله اسمیه مربوط به عربی دهم می‌باشد که این موضوع به…

119,000 تومان

ویدئو آموزش جمله فعلیه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! مبحث جمله فعلیه مربوط به درس ۵ عربی دهم است. در این…

119,000 تومان

ویدئو آموزش حال و انواع آن تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! مبحث حال یکی از مهم‌ترین مباحث عربی دوازدهم است که برای تمام…

119,000 تومان

ویدئو آموزش حرف جر و نون وقایه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! موضوع حروف جر و نون وقایه مربوط به درس ۷ عربی دهم…

59,000 تومان