ویدئو آموزش جامد و مشتق_1 تراز پلاس (اسم فاعل، اسم مفعول و صیغه مبالغه)

متن سربرگ خود را وارد کنید موضوع اسم فاعل، اسم مفعول و صیغه مبالغه مربوط به درس ۸ عربی دهم…

99,000 تومان

ویدئو آموزش جمله اسمیه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! موضوع جمله اسمیه مربوط به عربی دهم می‌باشد که این موضوع به…

119,000 تومان

ویدئو آموزش جمله فعلیه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! مبحث جمله فعلیه مربوط به درس ۵ عربی دهم است. در این…

119,000 تومان

ویدئو آموزش حال و انواع آن تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! مبحث حال یکی از مهم‌ترین مباحث عربی دوازدهم است که برای تمام…

119,000 تومان

ویدئو آموزش حرف جر و نون وقایه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! موضوع حروف جر و نون وقایه مربوط به درس ۷ عربی دهم…

59,000 تومان

ویدئو آموزش فعل از نظر زمان و ساختار تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! در عربی نظام جدید شاید به جرأت میتوان گفت مهم‌ترین موضوع، فعل…

159,000 تومان

ویدئو آموزش معلوم و مجهول تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! موضوع معلوم و مجهول مربوط به عربی دهم است که این موضوع…

119,000 تومان

ویدئو آموزشی ثلاثی مجرد و مزید تراز پلاس

ویدئویی که مشاهده می‌کنید مربوط به موضوع ثلاثی مجرد و مزید است، که این موضوع در درسهای 3 و 4 عربی دهم تدریس شده است.

این مبحث جزء مهمترین مباحث فعل در عربی نظام جدید است، بطوریکه میتوان گفت تمام تست‌های تحلیل صرفی در کنکور سراسری به این موضوع وابسته است.

از طرفی این مبحث بخاطر گستردگی و اهمیت آن در موضوع ترجمه هم بسیار پرکاربرد است، زیرا شناخت تغییرات فعل در باب‌های مزید به شدت مورد علاقه‌ی طراحان سوال کنکور است.

اگر دانش‌آموز سالهای دهم و یازدهم هستید، برای اینکه این مبحث را بطور مفهومی و تشریحی هم یاد بگیرید، سعی کنید بعد از تماشای ویدئو در کتاب‌های درسی به دنبال فعل‌های ثلاثی مزید و تشخیص دادن باب و نحوه‌ی ترجمه آنها بگردید.

159,000 تومان