درباره ما بیشتر بدانید!

در فروردین ماه 1399، مجموعه ای با عنوان “آکادمی عربی” با نظارت و مدیریت “مهدی ترابی” شروع به کار کرد، این ایده که نتیجه‌ ی سالها تجربه و بررسی بود بر این اساس ایجاد گردید که متاسفانه در درس عربی از پایه تا کنکور، آن طور که باید کار تخصصی و علمی و محتوایی انجام نشده و بیشتر کارها به صورت فردی و پراکنده بوده است. آنچه “آکادمی عربی” را از تمام هم نوعان فردی یا گروهی خود جدا میسازد، این است که اینجا به طور مداوم در تمام بخش های علمی، فناوری، پشتیبانی، فضای مجازی و … فقط و فقط برای “درس عربی” آن هم فقط از “هفتم تا کنکور” کار میشود و این یعنی همان عنوانی که به لطف شما کسب کرده ایم. اولین “مرجع تخصصی آموزش و تولید محتوای عربی” در کشور!