پَن پایه یازدهم انسانی، عربی شب امتحان

امتحان عربی یازدهم انسانی رو با بسته شب امتحانی آکادمی عربی به بهترین شکل پشت سر بگذارید! بسته شب امتحانی آموزش…

۱۵۵/۰۰۰ تومان

پَن پایه یازدهم ریاضی و تجربی، عربی شب امتحان

امتحان عربی یازدهم مشترک رو با بسته شب امتحانی آکادمی عربی به بهترین شکل پشت سر بگذارید! بسته شب امتحانی آموزش…

۱۵۳/۰۰۰ تومان

تِتیس پایه یازدهم انسانی، نمونه سوال عربی

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس عربی یعنی آکادمی عربی…

۱۸/۰۰۰ تومان

تِتیس پایه یازدهم ریاضی و تجربی، نمونه سوال عربی

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی یازدهم ریاضی و تجربی برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس…

۱۸/۰۰۰ تومان

تیتان پایه یازدهم انسانی، زنگ عربی

“عربی یازدهم انسانی” آخرین عربی دوره متوسط اول و به نوعی می‌توان گفت “غول مرحله آخر” درس عربی در دوره…

۳۷۹/۰۰۰ تومان

تیتان پایه یازدهم ریاضی و تجربی، زنگ عربی

“عربی یازدهم مشترک” آخرین عربی دوره متوسط اول و به نوعی می‌توان گفت “غول مرحله آخر” درس عربی در دوره…

۲۸۳/۵۰۰ تومان

میماس پایه یازدهم انسانی، آموزش قواعد

فرقی ندارد دانش آموز پایه چندم باشید و چه رشته‌­ای، تقریباً از هر 100 نفری که درباره درس عربی نظر…

۱۰۰/۰۰۰ تومان

میماس پایه یازدهم ریاضی و تجربی، آموزش قواعد

فرقی ندارد دانش آموز پایه چندم باشید و چه رشته‌­ای، تقریباً از هر 100 نفری که درباره درس عربی نظر…

۸۶/۵۰۰ تومان