تیتان پایه دوازدهم انسانی، زنگ عربی

عربی دوازدهم انسانی به نوعی حد وسط متوسطه دوم و پل ارتباطی عربی دهم و دوازدهم است متن‌ها و لغات طرز…

۳۳۷/۵۰۰ تومان

تیتان پایه دوازدهم ریاضی و تجربی، زنگ عربی

شاید به جرات می‌توان گفت برای دانش‌آموزان سال دوازدهم، در کنار دغدغه کنکور نگرانی دیگری به اسم “امتحان نهایی عربی…

۲۲۵/۰۰۰ تومان