پکیج عربی جامع کنکور
38%
تخفیف

پکیج عربی جامع کنکور (عربی مشترک)

اولین بسته آموزشی با پشتیبانی و رفع اشکال تا شب کنکـور! پکیج آموزشی عربی جامع کنکـور ویژه دانش آموزان رشته…

۹۸۰/۰۰۰ تومان
پکیج عربی جامع کنکور انسانی
30%
تخفیف

پکیج عربی جامع کنکور (ویژه رشته انسانی)

اولین بسته آموزشی با پشتیبانی و رفع اشکال تا شب کنکـور! پکیج آموزشی عربی جامع کنکـور ویژه دانش آموزان رشته…

۱/۱۸۰/۰۰۰ تومان
نکته و تست عربی ویژه انسانی
37%
تخفیف

دوره مثل هلو – نکته و تست عربی ویژه انسانی

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بخش زیادی از داوطلبان کنکور انسانی نیاز به جمع‌بندی و دوره نکات تستی…

۲۹۰/۰۰۰ تومان

ویدئو آموزش جمله فعلیه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! مبحث جمله فعلیه مربوط به درس ۵ عربی دهم است. در این…

۴۵/۰۰۰ تومان

ویدئو آموزش حال و انواع آن تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! مبحث حال یکی از مهم‌ترین مباحث عربی دوازدهم است که برای تمام…

۴۵/۰۰۰ تومان

ویدئو آموزش حرف جر و نون وقایه تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟!   موضوع حروف جر و نون وقایه مربوط به درس ۷ عربی…

۳۰/۰۰۰ تومان

ویدئو آموزش فعل از نظر زمان و ساختار تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! در عربی نظام جدید شاید به جرأت میتوان گفت مهم‌ترین موضوع، فعل…

۶۰/۰۰۰ تومان

ویدئو آموزش معلوم و مجهول تراز پلاس

چرا باید این دوره رو حتما داشته باشید؟! موضوع معلوم و مجهول مربوط به عربی دهم است که این موضوع…

۴۵/۰۰۰ تومان