10%
تخفیف

اهلی ساز غول امتحان

با تهیه این کتاب موارد زیر را به­ دست می ­آورید: 1- درسنامه: در این بخش نکات ترجمه، قواعد عربی…

۵۴/۰۰۰ تومان
کتاب اهلی ساز غول امتحان نهایی - رشته انسانی
10%
تخفیف

اهلی ساز غول امتحان رشته انسانی

با تهیه این کتاب موارد زیر را به­ دست می ­آورید: 1- درسنامه: در این بخش نکات ترجمه، قواعد عربی…

۷۱/۱۰۰ تومان
پکیج عربی جامع کنکور
38%
تخفیف

پکیج عربی جامع کنکور (عربی مشترک)

اولین بسته آموزشی با پشتیبانی و رفع اشکال تا شب کنکـور! پکیج آموزشی عربی جامع کنکـور ویژه دانش آموزان رشته…

۹۸۰/۰۰۰ تومان
پکیج عربی جامع کنکور انسانی
30%
تخفیف

پکیج عربی جامع کنکور (ویژه رشته انسانی)

اولین بسته آموزشی با پشتیبانی و رفع اشکال تا شب کنکـور! پکیج آموزشی عربی جامع کنکـور ویژه دانش آموزان رشته…

۱/۱۸۰/۰۰۰ تومان

پَن پایه دوازدهم انسانی، عربی شب امتحان

امتحان عربی دوازدهم انسانی رو با بسته شب امتحانی آکادمی عربی به بهترین شکل پشت سر بگذارید! بسته شب امتحانی آموزش…

۲۰۳/۰۰۰ تومان

پَن پایه دوازدهم ریاضی و تجربی، عربی شب امتحان

امتحان عربی دوازدهم مشترک رو با بسته شب امتحانی آکادمی عربی به بهترین شکل پشت سر بگذارید! بسته شب امتحانی…

۱۷۵/۰۰۰ تومان

تِتیس پایه دوازدهم انسانی، نمونه سوال عربی

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی دوازدهم انسانی برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس عربی یعنی…

۱۸/۰۰۰ تومان

تِتیس پایه دوازدهم ریاضی و تجربی، نمونه سوال عربی

نمونه سوالات تشریحی امتحانی درس به درس عربی دوازدهم برای اولین بار در اولین مجموعه تخصصی درس عربی یعنی آکادمی…

۱۸/۰۰۰ تومان