مطابقت ضمایر عربی با اجزای جمله (حل تست‌های عیّن الصحیح عیّن الخطأ)

آیا تابحال چیزی در مورد مطابقت ضمایر عربی با اجزای جمله شنیده اید؟

شاید شنیده باشید: “ضمیرها باید با سایر اجزای جمله هماهنگی داشته باشند”.

این جمله شاید برای بسیاری از دانش‌آموزان هنگام تست زدن گنگ باشد. بنابراین زمانی که در صورت سوال می گوید عیّن الصحیح حسب الضمائر، ندانند باید به چه چیزی در جمله دقت کنند.

پس با ما همراه شوید تا در آکادمی‌عربی استاد ترابی این مشکل را حل کنیم و روش حل سوالات مطابقت ضمایر عربی با اجزای جمله را یاد بگیرید.

شما در ادامه می‌توانید ویدئو مربوط به تست کنکوری مطابقت ضمایر عربی با اجزای جمله را مشاهده نمائید.

تعریف ضمیر:

ضمیر کلمه جانشین اسم است که از تکرار آن در جمله جلو‌گیری می‌کند.

امّا (هنگامی که ضمیر در جمله به کار برده می‌شود، باید با اسم‌ها و فعل‌های که به آن بر می‌گردد هماهنگ باشد.

پیشنهاد مطالعه: آشنایی با انواع ضمایر در عربی

حل یک تست کنکوری مهم برای درک بهتر مطابقت ضمایر عربی با اجزای جمله

مثال:

عیّن الصحیح (علی حسب الضمائر):

1) تَعهَّدوا بعلمکم و عملکم اَیّها العلماء!

2) أ أنتَ تَسعی فی تربیة طُلّابکم!

3) احترم والدَیکما و عاملهُما بشفقةٍ!

4) العاقلاتُ یعملن مع أبنائهم حَسناً!

چیزی که در تست‌ از ما خواسته شده (بر حسب ضمیرها استفاده شده کدام گزینه صحیح می‌باشد)

پس متوجه میشویم در ابتدا باید ضمایر را در جمله مطابقت دهیم.

1) در این گزینه با توجه به ترجمه ( ای دانشمندان به علم و کارتان متعهد باشید ) مشخص است که ضمیر ( کم ) که برای جمع مذکر مخاطب است.

با فعل امر تعهدوا که آن هم جمع مذکر مخاطب است، هماهنگی دارد.

ضمنا این دو با ترکیب ( ایها العلماء ) که بیان گر جمع مذکر مخاطب است مطابقت می‌کنند.

 2) أنتَ تَسعی مفرد مذکر است و جمله تا اینجا مشکلی از نظر هماهنگی ضمیر با جمله ندارد.

اما در ادامه جمله ضمیر ( کم) که برای جمع مذکر مخاطب است آورده شده که با سایر اجزای جمله که مفرد مذکر است هماهنگی ندارد.

3) (احترم) فعل امر و مفرد مذکر است که ضمیر مناسب آن ( ک) می‌باشد ( به والدینت احترام بگذار و با آن‌ها با مهربانی رفتار کن).

پس طبق ترجمه باید ( والدیک ) داشته باشیم. اما در ادامه جمله ضمیر ( هما ) چون از نظر معنایی به ( والدین ) بر می گردد به صورت ( هما ) صحیح است.

4) در این گزینه کلمات ( العاقلات ) و ( یعملن ) نشاندهنده جمع مونث هستند.

پس ضمیر متناسب با آنها ( هنّ ) می باشد.و ضمیر ( هم ) که برای جمع مذکر است در اینجا نامناسب و ناهماهنگ است.

پس دریافتید که وقتی از شما می خواهند هماهنگی ضمیر با اجزای جمله را بررسی کنید:

حتما باید جمله را ترجمه کنید تا پیش از هر چیز بفهمید که ضمیر به کدام کلمه بر می‌گردد.

در مرحله بعدی مطابقت آن ضمیر از نظر جنس ( مذکر مونث) و تعداد ( مفرد مثنی-جمع) با اسمی که ضمیر به آن برمی‌گردد ( مرجع ضمیر) بررسی کنید، لازم است بدانید که مرجع ضمیر همیشه قبل از ضمیر می آید و بهترین راه برای یافتن مرجع ضمیر، ترجمه است.

برای درک بهتر موضوع حتماً ویدئو زیرا مشاهده نمائید.

برای دسترسی به محتواهای رایگان، پیج اینستاگرام آکادمی عربی رو دنبال کنید.