.

درک مطلب عربی شامل چیست؟

با کمی تأمّل در کنکورهای سال های اخیر در می یابیم که اندازه متن ها معمولا بین 6 الی 7 خط می باشد. البته گاهی این تعداد کمتر یا بیشتر نیز می شود.

منظور از درک مطلب عربی کنکور یک متن است که به نسبت دشوار می باشد چرا که سوالات در این بخش به صورت مفهومی می باشد. این بخش شامل:

  1. بخش متن و درک مطلب که شامل 4 تست می باشد که مستقیم با متن در ارتباط است.
  2. بخش تحلیل صرفی که شامل 3 تست است که 2 سوال مربوط به بخش فعل می باشد و 1 سوال مربوط به بخش اسم می باشد. در درون متن زیر آنها خط کشیده می شود.

درک مطلب عربی کنکور را چگونه بخوانیم؟

یکی از مشکلات عمده دانش آموزان در درس عربی بخش درک مطلب است. که اگر بخواهیم موشکافانه به این قسمت نگاه کنیم در می یابیم که دانش آموزان به ندرت به سراغ متن های عربی و کتاب های درسی خود می روند. و اگر هم بخواهند که ترجمه بخوانند بیشتر لغت می خوانند.

برای خواندن متن درک مطلب عربی باید بر تمام لغات کتاب درسی مسلط بود. و در کنار آن بتوانید متن کتاب درسی را نیز به خوبی ترجمه کنید.

در ضمن سعی کنید در طول هفته حداقل یک متن از درک مطلب های عربی کنکور را تحلیل کنید. و لغاتی که برایتان دشوار است و معنی آن ها را نمی دانید را هایلایت کنید و معنی آنها را پیدا کنید. و در جزوه یا برگه مخصوصی آنها را بنویسید و همراه خود داشته باشید.

روش پاسخگویی به سوالات درک مطلب عربی کنکور:

ابتدا متن را یک بار با دقت ولی سریع بخوانید و سعی کنید که مفهوم کلی آن را درک کنید. در ابتدای کار لازم نیست که تک تک لغات متن را همزمان ترجمه کنیم. بلکه لازم است که مقصود اصلی هر قسمت را درک کنید.

در ادامه سعی کنید معانی بعضی از لغات را بر اساس جمله ای که لغت در آن به کار رفته است و با توجه به مفهوم کلی ای که از متن بدست آورده اید آن را ترجمه کنید. و اگر هم نتوانستید ایرادی ندارد آن کلمه یا کلمات را به صورت عربی در ذهن خود بیاورید. و کل جمله را به فارسی با توجه به مفهومی که از آن جمله بدست آورده اید ترجمه کنید.

در ادامه به سراغ سوالات بروید و سعی کنید که با توجه به مفهومی که از متن کسب کرده اید حدس بزنید که هر سوال مربوط به کدام بخش از متن است. پس از آن که متوجه شدید مربوط به کدام بخش است سوال را یکبار دیگر بخوانید تا در درک مفهوم سوال دچار اشتباه نشوید.

پس از آن که جواب سوال را پیدا کردید علت رد سایر گزینه ها را نیز برای خودتان توضیح دهید. بدین شکل با اطمینان بیشتری جواب سوال را بدهید.

آموزش نکات کلیدی و تکنیک درک مطلب عربی کنکور:

  1. مهم ترین و اساسی ترین نکته کلیدی این است که روش هایی که برای درک مطلب های زبان انگلیسی بکار می رود هیچ کدام از آن ها در درس عربی کاربرد ندارد.
  2. برای پاسخگویی به سوالات درک مطلب لازم نیست تک تک لغات متن را بدانیم.
  3. یکی دو خط اول درک مطلب را بخوبی بخوانید تا با موضوع اصلی متن درک مطلب آشنا شوید و همچنین یکی دو خط آخر درک مطلب را بخوبی بخوانید تا نتیجه متن درک مطلب را متوجه شوید با این کار میتوانید تا حدود بسیار زیادی با متن آشنایی زیاد پیدا کنید.
  4. ریشه افعالی که در متن معنی آنها را نمی دانید را در یابید این کار به شما کمک می کند تا راحت تر معنی آن فعل را حدس بزنید.
  5. در طول خواندن متن زیر قسمت هایی که مهم تر هستند خط بکشید.
  6. سوالات را بخوانید و کلمه هایی که در متن درک مطلب آن ها را دیده بودید را پیدا کنید البته همیشه همان لغت در جواب سوال نیست و امکان دارد که مترادف همان لغت در جواب باشد.

بعد از انجام مراحل بالا به راحتی می توانید به سوالات درک مطلب پاسخ دهید اما برای اینکه به این مرحله برسید باید ممارست و تمرین زیادی داشته باشید.

لغات درک مطلب عربی کنکور:

با توجه به این که در سیستم آموزشی جدید تاکید و توجه به حوزه های ترجمه و درک مطلب و مفهوم شده است مسأله یادگیری واژگان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

در متون درک مطلب اغلب از لغاتی که در کتاب درسی آمده و ما چندین و چند بار آنها را در متن درس و تمارین دیده ایم استفاده می شود.

و در کنکور نیز قاعده بر این است که لغات درک مطلب از پایه هفتم تا دوازدهم باشد. ولی بعضاً می بینیم که بعضی از لغات خارج از کتاب درسی هستند که طراح نیز برای سهولت در ترجمه یا مترادف یا تعریف عربی یا ترجمه فارسی همان لغت را در پرانتز می آورد که در اینجا یک نمونه سوال درک مطلب عربی کنکور آورده شده است:

….. بواسطة القنوات أو الأنابیب ( لوله ها ) ( کنکور تجربی 98 )

همانطور که مشاهده می کنید معنی کلمه ( الأنابیب ) برای دانش آموزان رشته تجربی نا آشنا می باشد. و طراح معنی آن را برای دانش آموزان در پرانتز آورده است. البته نا گفته نماند که این کلمه در کتاب درسی دانش آموزان رشته انسانی وجود دارد.