این بار می‌خواهیم با هم درباره تفاوت فعل مجهول و معلوم و کاربرد آن‌ها در جمله صحبت کنیم، که در کدام جملات به فعل مجهول و در کجا به فعل معلوم نیاز داریم، پس با ما همراه باشید تا در آکادمی عربی استاد مهدی ترابی این موضوع را با هم بررسی کنیم و تست به تست عربی یاد بگیرید. بساری از دانش آموزان سوال می کنند از کجا بفهمیم در چه جمله ای فعل معلوم و در چه جمله ای مجهول استفاده کنیم . ما در آکادمی عربی ویدئوهای آموزشی بسیار زیادی را برای شما آماده کرده‌ایم. برای دسترسی به همه این ویدئوها می‌توانید بر روی این لینک کلیک کنید. در ادامه شما می‌توانید ویدئو مربوط به حل تست تفاوت فعل معلوم و مجهول عربی را مشاهده نمائید.

حل یک تست کلیدی از تفاوت فعل معلوم و مجهول عربی

سوال

عیّن غیر المناسب للفراغ:

«بعض البضائع الإیرانیّة……….إلی خارج البلاد.»

1)تُصدَّر                 2)تُصدِّر

3)صُدِّرت               4)صَدَّرناها

-کدام یک برای جای خالی مناسب نیست. ( در این تست از شما می خواهد که تشخیص دهید کدام فعل برای جای خالی مناسب است ؟ معلوم یا مجهول ؟)

به ترجمه عبارت توجه کنید :«بعضی کالا‌های ایرانی………….به خارج سرزمین»

پاسخ

در گزینه «1» فعل ( تُصَدَّرُ) مجهول است به معنی ( صادر می شود) که اگر در جای خالی قرار گیرد ، ترجمه جمله صحیح است.

نکته: در یادگیری و درک تفاوت فعل معلوم و مجهول عربی باید بدانید، فعل مضارعی که اولش با ـُـ شروع شده است و یکی مانده به آخر ـَـ دارد ، فعل مجهول می‌باشد.

در گزینه «2» فعل (تُصدِّر)  فعل معلوم است که به صورت (صادر می کنی/ صادر می کند) ترجمه می شود که با توجه به اینکه درباره (کالاهای ایرانی ) صحبت می کند ، حالت غایب برای ترجمه فعل در نظر گرفته می شود ولی باز هم این فعل نمی تواند ترجمه جمله را کامل کند.( بعضی کالاهای ایرانی صادر می کند به خارج سرزمین.×)بنابراین پاسخ تست ، همین گزینه است.

تذکر : لازم است بدانید فعل مضارع« تصدّر» می تواند در صیغه « للغائبة : مفرد مونث غایب» یا « للمخاطب: مفرد مذکر مخاطب « باشد که این موضوع از طریق توجه به تترجمه جمله قابل تشخیص است.

در گزینه «3» نیز فعل «صُدِّرت» ماضی و مجهول است و معنی آن « صادر شد – صادر شده است» می باشد که برای ترجمه جمله و تکمیل جای خالی مناسب است و پاسخ تست نمی باشد.

نکته: « صُدِّرت» فعل ماضی است، فعل ماضی اگر اولش ـُـ داشته باشد حتما فعل مجهول می‌باشد و نیازی به بررسی کردن علامت ماقبل آخر نیست و قطعا فعل معلوم نیست.

در گزینه «4» ، فعل «صَدَّرنا» به همراه مفعولش ، یعنی ضمیر متصل « ها» آمده که به صورت (صادر کردیم آن‌ها را- صادرکردیمش)    ترجمه می شود و بنابراین برای تکمیل جای خالی صحیح است.

نکته:«ها» که به آخر «صَدَّرنا» چسبیده است مفعول می‌باشد،بنابراین ضمیری که به طور زائد به فعل می چسبد و مربوط به صرف ففعل و صیغه فعل نیست ، نقش مفعول دارد.

نکته کلیدی:

فعل گزینه «2» برای صحیح بودن باید همراه با یک مفعول باشد و چون مفعولی وجود ندارد یا باید از فعل مجهول استفاده کنیم و یا از فعل معلوم همراه با مفعول استفاده شود، بنابراین پاسخ این تست گزینه «2» است.

ویدئو مربوط به تفاوت فعل معلوم و مجهول عربی

برای درک بیشتر توضیحات ویدئو زیرا مشاهده کنید.