کتاب عربی هفتم، اولین کتابی است که در اختیار دانش آموزان پایه هفتم برای یادگیری زبان عربی قرار می‌گیرد.

بعد از گذراندن دوره 6 ساله ابتدایی،برای اولین بار در سال هفتم و ورود به متوسطه اول با درااس جدیدی به نام “عربی” آشنا می‌شوید که برای بخش زیادی از دانش آموزان دغدغه و نگرانی های زیادی را ایجاد می‌کند که در این مقاله از “آکادمی عربی” قصد داریم کمی دقیق‌تر و تخصصی‌تر با این کتاب آشنا شویم و در ادامه درباره‌ی روش مطالعه درس عربی هفتم مطالب مهمی را خدمتتان ارائه کنیم.

پس لطفا مقاله را تا آخر با دقت مطالعه کنید.

پیشنهاد: برای دانلود کتاب عربی هفتم کلیک کنید.

کتاب عربی هفتم:

کتاب جدید عربی هفتم آموزش و پرورش شامل 10 درس می‌باشد که با توجه به اینکه دانش آموز برای اولین بار با زبون جدید به نام “عربی” آشنا می‌شود،سعی کرده بیشتر از اینکه درگیر قوائد باشد به شناخت لغات جدید بپردازد و به نوعی دایره لغات ذهنی دانش‌آموز را برای سال‌های بعد آماده تر کند، البته کلمات و متن‌هایی که در کتاب عربی هفتم به‌کار رفته خیلی سخت و پیچیده نیست و می‌توان گفت برای شروه راه یادگیری درس عربی مناسب است، البته نقدهایی به تالیف کتاب داریم که در این مقاله قصد ورود به آن نداریم و به عنوان منبع اصلی درسی دانش‌آموزان فقط به توضیح ویژگی‌های کتاب و نحوه صحیح مطالعه آن می‌پردازیم.

_درس اول تا پایان درس سوم کتاب عربی هفتم برای تدریس در نوبت اول است.

درس اول عربی هفتم:

این درس سه بخش دارد. در این درس جملات حکیمانه ساده و در عین حال پر ارزشی آمده است. همچنین عبارت هایی ٔ درباره “اسم اشاره به مفرد،مثنی و جمع” آمده كه درآن مثنی و انواع جمع (سالم ّ و مكسر) نيز تدریس شده است.

درس دوم عربی هفتم:

این درس پنج بخش دارد. در زمينه جملات حکیمانه دراين درس نيز مانند درس اول عمل شده است.

حروف و اسماء استفهام ” َهلْ، أَ، َمن و ما” آموزش داده می‌شود.

درس سوم عربی هفتم:

از آنجا که دانش‌آموز در درس‌های اول و دوم با کلمات بسیاری آشنا شده است؛ اکنون وقت آن است که متن مکالمه قدری طولانی‌تر شود.

دراین درس دوره‌ای بر ضمایر خوانده شده، صورت می‌گیرد.

درس چهارم عربی هفتم:

درس با مکالمه ای در” سوق ِ النجف َ الک ّ بیر” آغاز می‌شود. فعل ماضی اول و دوم شخص مفرد در متن و تمرینات درس آموزش داده می‌شود.

درس پنجم عربی هفتم:

متن درس، گفت وگویی کوتاه میان مادر و پسر همراه جملات حکیمانه است. ساختار درس نیز فعــل ماضی سوم شخص مفــرد است. همانند درس چهارم در این درس و دروس بعــد، ساخـت فعـل ِ ماضی ، صرف کردن، تبدیل فعلی ازمفرد به جمع یا حالت دیگر تبدیل کردن از اهداف آموزشی نیست.

درس ششم عربی هفتم:

متن درس گفت وگویی تلفنی میان مادربزرگ و نوه‌اش است. فعل ماضی اول شخص جمع به عنوان ساختاری جدید در متن درس و در تمرینات گنجانده شده است. همچنین ماضی منفی نیز دراین درس آموزش داده می شود.

درس هفت عربی هفتم:

متن درس درباره یک خانواده روستایی موفّق است. فعل ماضی دوم شخص جمع، ساختار درس هفتم است.

درس هشت عربی هفتم:

در این درس فعل ماضی سوم شخص جمع، آموزش داده شده است و طی پنج درس (از درس چهارم تا پایان درس هشتم عربی هفتم) آموزش داده شده است.

همانگونه که یادآوری شد، هدف این کتاب این نیست که دانش آموز فعل ماضی بسازد؛ بلکه هدف این است که فعل ماضی یا هر کلمه دیگری را درون جمله و با کمک قرائن ترجمه کند.

درس نهم عربی هفتم:

داستان “اخالص در کار” زینت بخش این درس شده است.

اکنون دانش آموز می تواند متون کوتاه وساده بخواند. دراین درس، هیچ ساختار جدیدی آموزش داده نمی‌شود؛ تنها چند کلمه جدید می‌آموزد.

درس دهم عربی هفتم:

در این درس مانند درس نهم هیچ ساختار جدیدی آموزش داده نمی‌شود. درس دهم، آموزش نام روزهای هفته، فصل‌ها و رنگ‌ها است.