برای دانش‌آموزی که در سال هفتم برای اولین‌بار با مطالب عربی آشنا شده، ورود به عربی در پایه هشتم تقریبا از عربی هفتم مهم‌تر و سخت‌تر است، به طوری­­ که بخش زیادی از دانش­ آموزان در مواجهه با مطالب کتاب عربی هشتم و مخصوصا موضوع فعل و ترجمه و صرف آن ناگهان سختی درس عربی را چند برابر می­‌بینند و فرار از عربی خواندن به نوعی از عربی هشتم آغاز می­‌شود.

پیشنهاد: برای دانلود کتاب عربی پایه هشتم کلیک کنید.

کتاب عربی هشتم

در سال گذشـته 354 کلمه‌ی عربی را آموختيد که بسياری از آنان يا هم خانواده‌ی آن ها در زبان فارسی نيز کاربرد دارند. امسال نيز 224 کلمۀ ديگر به آموخته های شما افزوده می شود.

آموزش کامل عربی پایه هشتم

محصول “زنگ عربی هشتم” شامل تمام چیزهاییه که دانش آموز توی زنگ عربی مدرسه دریافت میکنه. مثل:
ترجمه متن درس، حل تمرین‌های کتاب، آموزش قواعد،
جزوه‌ی مترادف و متضاد، جمع مکسر و نکته‌های ترجمه‌ای و …

برای اینکه کامل با این محصول آشنا بشی، روی دکمه زیر کلیک کن.

زنگ عربی هشتم

شايد برخی آموخته های خود را از ياد برده باشيد. جای نگرانی نيست؛ زيرا اين کتاب به گونه ای نگاشته شده که آموخته های قبلی شما در لا به لای عبارت ها و متون کتاب عربی هشتم گنجانده شده است.

هدف کتاب عربی هشتم «تقويت متن خوانی» و «فهم متن» است. متون و عبارات در حد آموخته های دانش آموز است.

پيش نياز کسب مهارت «فهم متن» درست خواندن است. دانش آموزی که بتواند جمله‌ها را درست بخواند، می‌تواند معنای کلمات جديد درون متن را حدس بزند. هنگامی که معلم متون عربی را می‌خواند، يا فايل قرائت متون کتاب را در اختيار شما قرار می‌دهد، با دقت به آن گوش فرا دهيد، تا با قرائت صحيح آشنا شويد.

در کتاب عربی هشتم با فعل مضارع آشنا می‌شويد. در کنار فعل مضارع، آموخته‌های سال گذشته مانند فعل ماضی، عددها، ضماير و کلمات پرسشی نيز يادآوری شده است. قواعد اصلی کتاب عربی هشتم درباره‌ی فعل مضارع است.

بسته شب امتحان عربی هشتم

دیگه نگران امتحان عربیت نباش! جمع بندی تشریحی قواعد و ترجمه کتاب درسی عربی هشتم ویژه شب امتحان ترم اول و ترم دوم

برای دریافت بسته، روی دکمه زیر کلیک کن.

شب امتحان عربی هشتم